"Dimecres Signats" 2023

Càpsula d’iniciació a la LSE per a infants en la qual s’introdueixen aspectes generals de la llengua de signes. De manera pràctica s’ensenyaran estratègies comunicatives a persones oïdores per tal de potenciar la inclusió social del col·lectiu de persones sordes a la nostra societat.

 
INSCRIPCIÓ: https://www.flassaders.org/events/dimecres-signats/
 
TALLER GRATUÏT. Aquest taller és possible gràcies al conveni de col·laboració entre la FSIB i Flassaders i #IRPFSocial
 
---
Cápsula de iniciación a la LSE para niños en la cual se introducen aspectos generales de la lengua de signos. De manera práctica se enseñarán estrategias comunicativas a personas oyentes para potenciar la inclusión social del colectivo de personas sordas a nuestra sociedad.
 
 
TALLER GRATUITO. Este taller es posible gracias al convenio de colaboración entre la FSIB y Flassaders y #IRPFSocial

Otras noticias de FSIBaleares