Càpsula Intensiva: Introducció a la Cultura Sorda i Apropament a la LSE

Càpsula formativa de dues sessions per a la sensibilització sobre la Comunitat Sorda i la Llengua de Signes. Un espai per a conèixer les característiques pròpies de les persones sordes, les barreres de comunicació a les que s'enfronten a diari i que podem fer com a oïdores per a derribar-les.


Grup 1: Dimarts 24 i dijous 26 gener
Grup 2: Dimarts 21 i dijous 23 febrer
Grup 3: Dimarts 28 i dijous 30 març
 
 
TALLER GRATUÏT. Aquest taller és possible gràcies al conveni de col·laboració entre la FSIB i Flassaders i #IRPFSocial
 
--- 
Cápsula formativa de dos sesiones para la sensibilización sobre la Comunidad Sorda y la Lengua de Signos. Un espacio para conocer las características propias de las personas sordas, las barreras de comunicación a las que se enfrentan a diario y que podemos hacer como oyentes para derribarlas.

Grupo 1: Martes 24 y jueves 26 enero
Grupo 2: Martes 21 y jueves 23 febrero
Grupo 3: Martes 28 y jueves 30 marzo

TALLER GRATUITO. Este taller es posible gracias al convenio de colaboración entre la FSIB y Flassaders y #IRPFSocial

Otras noticias de FSIBaleares